2016 m. birželio 1 d., trečiadienis

Birželio renginiai


 
06 05 teminė lentyna Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms „Tai kalbėk, kalbėk, širdie...“

06 14 paroda, skirta 1941 m. prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo 75-ių metų sukakčiai

 Ant kompiuterių darbalaukių – Levo Baksto (1866-1924) darbai

2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Pavasaris baigiasi poetiškai

"Poezijos pavasaris", vienas seniausių Lietuvoje kultūros festivalių, toks ilgaamžis tikriausiai todėl, kad tikrai yra šventė - ir kuriantiems, ir knygas ryjantiems. Jeigu gegužės mėnuo pasitaiko radauskiškas, kaip šįmet, kai alpsta tvankūs vakarai ir putomis drimba alyvos, poetai ir eiliuotojai ulba netikėčiausiose vietose: mažų miesteliukų bažnyčiose, troleibusuose, gatvės kavinėse... Visuotinė poezijos invazija kartais paveikia ir tuos, kuriems šiaip nešautų į galvą skaityti garsiai ir dar kitiems jokios praktinės vertės neturinčius tekstus. Neprivalomus autorius. Ne pažymiui. Ir šventė susikuria iš žodžių ir bendrystės. Nuoširdžiai dėkojame už tokią improvizacijos  gerųjų žodžių kryptimi kupiną dieną mokytojai Daliai ir jos jautriai 3b klasei, dainingiems 2b klasės vaikinams ir merginoms bei mokytojai Virginijai (tai gražiai skambėjo žodžiai jų lūpose), mokytojai Aldonai, ant netikros kiemelio žolės vedusiai pamoką apie tikrą poeziją ir visiems netikėtiems užklydėliams, sutikusiems ką nors paskaityti ar padeklamuoti.

2016 m. gegužės 17 d., antradienis

Pasinerkime į poeziją!Šį penktadienį, gegužės 20 d.,

POEZIJOS PAVASARIS

užklys į gimnazijos biblioteką.
 

Visą dieną bibliotekoje skambės lietuvių poetų eilės:
 
8-9 val. – Maironis;
9-10 val. – Salomėja Nėris;
10-11 val. – Jonas Aistis;
11-12 val. Vytautas Mačernis;
13-14 val. – Vladas Braziūnas;
14-15 val. – Sigitas Geda. 

12-13 val. visi lankytojai skaitys šių metų „Poezijos pavasario“ laureatės Ramutės Skučaitės ir mūsų krašto poeto Česlovo Milošo eiles. 
Maloniai laukiame Jūsų!
 

2016 m. gegužės 10 d., antradienis

Gimnazijos bibliotekos šventė


Gegužės 6 d. gimnazijoje vyko tradicinė bibliotekos šventė, skirta "Knygos nobažnystės krikščioniškos" gimtadieniui ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Šia proga sykiu su lietuvių kalbos mokytoja D. Pabarčiene vedėme pamoką 1a klasės mokiniams "XVII a. literatūra: barokas keičia Renesansą". Pamoka vyko netradicinėse erdvėse, susijusiose su žymiosios reformatų knygos išleidimu. Renesansiniame gimnazijos kiemelyje mokiniai papasakojo apie šios epochos architektūrą. Nusileidę į gimnazijos rūsį (spėjama, kad XVII a. jame ir buvo įsikūrusi J. Reto spaustuvė) mokiniai deklamavo žymiausio Renesanso atstovo Viljamo Šekspyro sonetus. Prie J. Radvilos paminklo Didžiojoje Rinkoje aptarti šio iškilaus žmogaus nuopelnai miestui ir lietuvių raštijai -  be jo nebūtų nei gimnazijos, nei "Knygos nobažnystės krikščioniškos". Kunigaikščio pastatydintoje reformatų bažnyčioje mokiniai gilinosi į Stepono Jaugelio Telegos tekstus, bandė perprasti senųjų raštų kalbą. Iš sakyklos buvo iškilmingai perskaityta dedikacija Jonušui Radvilai. Sugrįžę į biblioteką, šventės dalyviai vaišinosi arbata ir skanėstais.2016 m. gegužės 3 d., antradienis

Lašas poezijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigitas Geda 

Parvažiavau namo gegužės mėnesį,
Ir aiškiai buvo galima matyti
Boružės, gulinčios po akmenėliais,
O prie upelių landžiojo karvytės.

Kvepėjo alksnių luobu. Žmonės
Sodino bulves. Lyg kokia dvasia
Vaikai, arkliai ir traktoriai, ir kovarniai
Pleveno prie pat žemės, vagose.

Ten buvo vandenys. Mėnulio pusė.
Koplytstulpiai ir peršviestas genys.
Žalių šakų erdvėj paskleidę pušys.
Raudonas kaimas. Baltas gyvulys.

Ir visos šito krašto dienos –
Kaip jotvingiai ant didelių kalnų.
Gulėdamas tarp moterų ir diemedžių,
Klausiausi – šventas Jurgis vandenų.

Subėgę mano seserys ir broliai
Dar pasakyt norėjo man kažką.
Aš juos paglosčiau šviečiančia ranka.
Jau ūžė žalias ąžuolo altorius.

 

2016 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Renginiai gegužės mėnesį 
05-06
„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ gimtadienis – gimnazijos bibliotekos šventė. Kalbos, literatūros, etninės kultūros ir medijų pamoka netradicinėje erdvėje „XVII a. literatūra: barokas keičia Renesansą“

05-16
2 a. fojė
Paroda 105-osioms Č. Milošo gimimo metinėms „Kūryba duodama vietoj laimės...“

05-19
Poezijos pavasario šventė. Č. Milošo skaitymai Šeteniuose (skiriama poeto 105-osioms gimimo metinėms)

 Ant kompiuterių darbalaukių – Vytauto Kasiulio (1918-1995) tapyba

2016 m. balandžio 4 d., pirmadienis

2016 m. kovo 29 d., antradienis

Renginiai balandžio mėnesį


04 01 teminė lentyna Marcelijaus Martinaičio 80-mečiui „Sužeistas gyvent aš – mirtinai“

04 21 paroda britų rašytojos Šarlotės Brontės 200-osioms gimimo metinėms

Ant kompiuterių darbalaukių – Ivano Aivazovskio tapyba.

2016 m. kovo 22 d., antradienis

Krašto muziejus kviečia į talką


Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kėdainių krašto muziejus ir kraštotyros draugija skelbia akciją „Papasakok savo gyvenimo istoriją": kviečiame šią sukaktį sutikti ir įprasminti fiksuojant savo gyvenamosios aplinkos istoriją ir visus faktus, atskleidžiančius jos išskirtinumą. Svarbu viskas, ką perėmėte iš artimųjų ir prisimenate patys: gyvenimo istorijos, vietovardžiai, kraštovaizdžio kaita, kalbos pavyzdžiai, pasakojimai apie bendruomenių (ir kolūkinių) gyvavimą, šventes, papročius... Labai vertinga medžiaga yra ir albumai, laiškai, užrašai, gal ir palėpėse dūlantys seni dienoraščiai – viskas, prie ko kūrybingai prisilietė žmogaus ranka.

Ypatingo supratimo ir pagalbos tikimasi iš vyresnių žmonių. Jeigu jūsų šeimos nariai ar pažįstami, kaimynai turi ką papasakoti, bet patiems dėl amžiaus sunku užrašyti ar sutvarkyti turimą medžiagą, kviečiame jaunąją kartą  užrašyti jų atsiminimus, surinkti ir aprašyti senas nuotraukas ar kitus dokumentus. Krašto muziejuje (Didžioji g.19)  Jūsų darbus priims ir mielai pakonsultuos Regina Adomaitienė;  gimnazijoje galite kreiptis į bibliotekininkę Juditą Kišonaitę.
 
Jūsų darbas būtų labai vertinga dovana ne tik palikuonims, bet ir mokslininkams etnografams, istorikams, kalbininkams, antropologams: medžiaga, patekusi į muziejų ar mokslo įstaigų archyvus, yra skaitmeninama ir nuolat naudojama.

2016 m. kovo 21 d., pirmadienis

Ne tik bibliotekininkams

Virginijaus Gasiliūno tinklaraštis. Užkliuvau. Rekomenduoju. Filologams ir šiaip gyviems žmonėms, atidiems pasaulio mažmožiams.

http://virginijusg.blogspot.lt/2016/03/837-trys-pavasario-pradzios.html

Apie knygnešystę, kraštotyrą ir gražius žmones

Šįmet abi valstybingumo šventės - Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji -  prasmingai įrėmino Lietuvoje paskelbtą gimtosios kalbos mėnesį, tačiau gimnazijoje pasiūlėme jį pratęsti iki Knygnešio dienos; juk neturėtume nė vienos šių švenčių be daugybės kalbą, kultūrą ir tautinį sąmoningumą puoselėjusių ir žadinusių rašto žmonių - knygnešių, daraktorių, publicistų, tautosakos rinkėjų. Šia proga raginome pamąstyti, kas yra knygnešystė šiomis dienomis: argi nėra taip pat aktualu nupirkti lietuvių autorių kūrinių savo bendruomenės bibliotekai, kurios fondui atnaujinti mokinio krepšelyje neskirta jokių tikslinių lėšų, pabūti knygnešiu neįgaliam kaimynui, pasidalinti gera knyga su draugu? Bibliotekos paskelbta akcija "Tapk knygnešiu" ir raginome dalintis vieniems su kitais skaitymo džiaugsmu. Džiugu, kad mus išgirdo ne tik jaunoji gimnazijos karta (simbolinius rankų darbo knygnešio maišelius su dovanomis bibliotekai grąžino visi pirmokai, 2d, 3b, 3c, 3d klasės), bet ir bičiuliai lituanistai: Aldona Šliažaitė, kraštotyrininkė Loreta Andrulienė, knygotyrininkė daktarė Nijolė Lietuvninkaitė. Jos padovanota lituanistinės bibliotekos dalis (54 leidiniai) sudaro pusę visų paaukotų knygų. Beje, mokslininkė, šįmet knygų mugėje pristačiusi knygą "Skaitantis Vaižgantas", pati yra knygnešio anūkė.
 
Lituanistė A. Šliažaitė dovanas - 7 lietuvių autorių knygas - atnešė savo siūtame maišelyje, išrašytame J. Marcinkevičiaus eilėmis

 
Dėkojame visiems, praturtinusiems gimnazijos biblioteką naujomis knygomis; jų sąrašą paskelbsime netrukus. Tikimės, kad akcija taps tradicine švente.
 
Akcija "Tapk knygnešiu" paskelbta minint Kovo 11-ąją

Akcijos metu surinktos 95 knygos


 
Knygnešystė buvo gražus akcentas ir kovo 10 d. Kėdainių krašto muziejuje vykusiame kraštotyrininkų susibūrime. Režisierius Justinas Lingys pristatė filmą apie Pernaravos krašto šviesulį - aktyvią visuomenės veikėją, mokytoją, "Varpo" bendraautorę ir knygnešę Jadvygą Juškytę.
Režisierius kuria dokumentinius filmus apie vyrų šešėlyje ir istorijos paraštėse likusias moteris, kurių indėlis į valstybės gyvenimą, kultūrą, švietimą kaip reikiant neįvertintas.
Susitikime režisierius ir lituanistė L. Andrulienė gyvai aptarė kai kuriuos spalvingo J. Juškytės gyvenimo fragmentus: ši kukli ir drąsi moteris, kol kas menkai žinoma net Kėdainių visuomenei, gal autoironiškai pasirinkusi Širšės slapyvardį, kartu su Bite įsteigė "Žiburėlio" draugiją, vaidino pirmame lietuviškame spektaklyje "Amerika pirtyje", nukeliavo į Kazanę vaduoti iš beprotnamio profesoriaus Jauniaus. Tai dar viena moteris, Višinskio paakinta rašyti; nors Juškytės kūrybinio palikimo negalima lyginti su Žemaitės ar Šatrijos Raganos, tačiau jos darbų didaktinę reikšmę Vaižgantas itin vertino.

J. Juškytė (pirma iš dešinės) su kitais tautinio atgimimo veikėjais
Prieštaringos mintys kilo besiklausant šios gyvenimo istorijos. Kiek gali vienas žmogus? Kiek tvarus jo darbas ar paliktas pėdsakas? Valstybės priešaušryje pati J. Juškytė buvo daraktorė, vėliau dirbo Pernaravos mokykloje; dabar lituanistė Loreta, sulasiojusi iš nuotrupų jos gyvenimą, vadovaujanti J. Juškytės fondui, remiančiam kultūrinį vietos jaunimo švietimą, atkakliai ir tyliai triūsia uždarymui pasmerktoje miestelio mokykloje...

Tačiau  kraštotyrinis darbas, pats atsidūręs valstybės kultūrinės politikos paraštėse, nepraranda aktualumo ir patrauklumo jį dirbantiems.  Daug metų kraštotyrininkų veiklą koordinuojanti I. Seliukaitė kalbėjo, kad didžioji visuomenės dalis šį darbą įsivaizduoja kaip nuobodų ir niekam nereikalingą kapstymąsi po senienas ir dulkėtus archyvus, tačiau kraštotyra yra ir sąžiningas, neiškraipytas laikmečio faktų fiksavimas, ir įdomus, kartais net detektyvinis kultūrinės mozaikos dėliojimas. Po faktais, datomis pulsuoja išskirtinis gyvenimas, savitas požiūris, įstabi lemtis; pasak I. Seliukaitės, "kraštotyros darbai įasmenina istoriją".

Raginame ir savo gimnazijos mokinius bei mokytojus dalyvauti Nacionalinėje mokinių ir jaunimo 2016-2018 metų kraštotyros ekspedicijoje, skirtoje valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Užsiregistruoti turite suskubti iki kovo 30 d., nuostatus rasite Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro svetainėje.

2016 m. kovo 10 d., ketvirtadienis

Kviečiame į arbatos popietes

Mūsų arbatos kampelyje (jam vargais negalais suradome vietos ankštoje bibliotekos palėpėje) penktadieniais laukiame bičiulių maloniam atokvėpiui su puodeliu žolelių arbatos ar kavos.

Čia dalijamės įspūdžiais ir idėjomis...

...aptariame perskaitytas knygas...

...rengiame kultūrinės spaudos sutiktuves...
...ir tiesiog džiaugiamės viskuo, kas gražu.

Dėkojame Elonai už padovanotą kavos aparatą - nuo jo viskas ir prasidėjo!

Dėkojame Vilijai už porcelianinius puodelius. Viliui ir Marijonui - už sumeistrautą lentynėlę.

Dėkojame visiems savo svečiams už nebanalius ir širdingus pašnekesius.

2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

Laiko šukės

Jos buvo mūsų gimnazistės...
Projekto "Kad atmintų kartos" metu iš Janinos Kosmauskaitės gautos dvi jos klasės draugių nuotraukos. Jose - dvi jaunos žydaitės, Rachelė Kaganaitė ir Sara Gordonaitė. Iki 1941-ųjų likę metai...

Izraelio ambasadoriaus viešnagė


Norėdami geriau suprasti, kur einame, turime suvokti, iš kur atėjome.
Izraelio ambasadoriaus A. Maimono įrašas gimnazijos svečių knygoje
 
 
Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas, vasario 24 d. su oficialiu vizitu lankęsis Kėdainiuose, viešėjo ir mūsų gimnazijoje. Svečią domino Tolerancijos ugdymo centro veikla ir naujos partnerystės galimybės. Betarpiškas pokalbis su ambasadoriumi vyko skaitykloje, į kurią susirinko mokiniai ir mokytojai, jau keliolika metų dalyvaujantys įvairiose akcijose ir projektuose, įprasminančiuose kažkada gausios Kėdainių žydų bendruomenės atminimą.
 

2016 m. kovo 1 d., antradienis

Naujos knygos

Gerbiami skaitytojai, mūsų fondas pasipildė šiomis knygomis:
 
Eil.
Nr.
 
1.
1991 metų sausio 13-ajai atminti / sudaryt. Vitalija Jočytė. - Vilnius, 2015. - 101, [1] p.
2.
Aivenhas / V. Skotas. - 2-asis leid. - Vilnius, 1979. - 405 p. -  (Drąsiųjų keliai)
3.
Apsakymai / A. Kristi, G. Simenonas. - Kaunas, 1991. - 303, [1] p. -  (Detektyvo ABC)
4.
Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai / [redakcinė kolegija: Vida Dauderienė … [et al.]. D. 1. - 2015. - 719 p.
5.
Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai / [redakcinė kolegija: Vida Dauderienė … [et al.]. D. 2. - 2015. - 1199, [1] p
6.
Aš ir kaimas / Digelmanas Valteris Matijas. - Vilnius, 1987. - 186, [3] p
7.
Aš nebijau / Niccolò Ammaniti. - Vilnius, 2004. - 212, [1] p
8.
Augalai ir kosmetika / J. Jaskonis … [et al.]. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Vilnius, 1987. - 85, [1] p
9.
Biblija mažiems ir dideliems / pareng. P. Alexander. - Vilnius, 1993. - 255, [1] p.
10.
Enkantados, [arba Užburtosios salos]; Kelionė po Europą ir Levantą / H. Melvilis. - Vilnius, 1987. - 134, [2] p. -  (Laisvalaikio skaitiniai)
11.
Ieškančiojo pėdsakai / Kęstutis Trimakas. - 3-iasis fotogr. leid. - Kaunas, 1995. - 267 p
12.
Ieškant Džei Džei / Anne Cassidy. - Vilnius, 2006. - 220, [3] p
13.
Kas bus kas / [redakcija: Vaiva Markevičiūtė, Kristina Pečiūraitė]. - Kaunas, 2015. - 527, [1] p
14.
Kėdainių kronikos (1372-2015 / Algimantas Kaminskas. - Kaunas, 2015. - 108, [4] p
15.
Laturo katalogas / Nikolaj Frobenius. - Vilnius, [2004]. - 189, [1] p. -  (XX amžiaus aukso fondas)
16.
Mano geriausios draugės dukra / Dorothy Koomson. - Vilnius, 2008. - 429, [2] p
17.
Mes, Adomo vaikai / Stasys Kašauskas. - Vilnius, 1984. - 221, [3] p
18.
Mėlynbarzdžio vaikai / Renata Šerelytė. - Vilnius, 2008. - 214, [2] p
19.
Nefertitė / Michelle Moran. - Vilnius, 2010. - 583, [6] p
20.
Plačiai užmerktos akys / Arthur Schnitzler. - [Vilnius]; Madrid, [2006]. - 92, [3] p. -  ("Lietuvos ryto" kolekcija)
21.
Portobelo ragana / Paulo Coelho. - Vilnius, 2007. - 254, [1] p
22.
Smėlio grafystės kalendorius / Leopoldas Oldas. - Vilnius, 1987. - 206, [1] p
23.
Susipažinkite: Airija / Jurijus Ustimenka. - Vilnius, 1985. - 219 p. -  (Meridianai)
24.
Šešėliai jūroje / H. Makormikas, T. Alenas, V. Jangas. - Vilnius, c1976. - 398 p., [12] iliustr. lap
25.
Šnabždesys / Vilis Normanas. - Vilnius, 2005. - 198, [2] p
26.
Tadas Blinda / Rimantas Šavelis. - Vilnius, 1987. - 245, [1] p
27.
Upeivė / Gintarė Adomaitytė. - Vilnius, 2014. - 133, [3] p
28.
Žiedas / Jorge Molist. - Vilnius, 2006. - 439, [1] p

2016 m. vasario 5 d., penktadienis

In memoriamVieną akimirką muzikos

istorijoje visos priešybės buvo sutaikytos,

visos įtampos atslūgo, –

toji šviesos akimirka buvo Mocartas. 

 (F. Goldingas) 
 

 

 

Sausio pabaigoje prasidėjo jubiliejiniai Mocarto metai, o rytoj Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje bus palaidotas vienas didžiausių jo kūrybos interpretatorių - profesorius Saulius Sondeckis.


Mocarto muzika užėmė išskirtinę vietą S. Sondeckio repertuare.
„Groti Mocarto muziką – tai tarsi vaikščioti ant bedugnės krašto”, – yra sakęs S. Sondeckis. Ne kartą išrankiausia pasaulio publika, Mocarto kūrybos žinovai yra pripažinę, kad Maestro tai darė virtuoziškai ir jautriai. 1973 m. Gidonas Kremeris S. Sondeckio parengtas  V. A. Mocarto kūrinių interpretacijas pavadino elitinėmis, o dirigentą – „elitiniu Mocarto muzikos atlikėju”.Dirigentas S. Sondeckis. R. Rakausko nuotr.

Su V. A. Mocarto muzika susipažinęs dar vaikystėje, 1964 m. S. Sondeckis parengė pirmąjį kompozitoriaus monografinį  koncertą su Lietuvos kameriniu orkestru. 1971 m. Palangoje Maestro surengė   pirmąjį koncertų ciklo „Nakties serenados” koncertą, pradėtą Mocarto „Eine kleine Nachtmusik” interpretacija.  Kiekvieną vasarą šis nepaprastai išpopuliarėjęs ir plačiai išgarsėjęs renginys sutraukdavo minias klausytojų. Mocartą Sondeckis interpretavo su garsiausiais pasaulio atlikėjais (P. Mejeriu, A. Nikolet, J. Francu, J. Kisinu, T. Nikolajeva, D. Baškirovu, J. Bašmetu, A. Liubimovu, G. Kremeriu,  V. Spivakovu ir kt.), buvo tarptautinių V. A. Mocarto konkursų žiuri narys. Itin vertinamas dirigento parengtas "Don Žuano" koncertinis atlikimas (beje, įdomiai interpretuotas 1987 m.  J. Vaitkaus  filme).


Didžiųjų atminimui - šios operos uvertiūra, atliekama Sankt Peterburgo Ermitažo muziejaus simfoninio orkestro („Camerata Sankt Peterburg“). Diriguoja jo įkūrėjas ir ilgametis vadovas S. Sondeckis:
 
https://www.youtube.com/watch?v=93YJOkVVXJM


Mocartas gyvuoja
ir gyvuos amžinai –
dieviškasis Mocartas – 
ne vardas, veikiau siela, atsiųsta mums
iš dangaus.  

 

    (Š. Guno)Mocarto džiaugsmas
sutvertas  iš ramybės, jo muzikinės frazės tarsi ramios mintys;
jo paprastumas
yra tiesiog tyrumas.
                          (A. Židas)
Mocarto salė Vienoje, kur išskirtinio pripažinimo yra sulaukęs ir S. Sondeckis
 
Mocarto muzika yra slaptinga kalba apie tolimą dvasinę karalystę, kurios nuostabūs atšvaitai atliepia mūsų vidinę būtį ir kviečia į aukštesnį, intensyvesnį gyvenimą.               
                                                                                                          (E. T. A. Hofmanas)

.

2016 m. vasario 1 d., pirmadienis

Ispanų poezija "Šiaurės Atėnuose"

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ
(1881–1951)

Žiemos giesmė

Gieda. Gieda.
Kur gieda tie paukščiai, kurie gieda?
 
Nulijo. Bet šakos vis dar
be naujų lapelių. Gieda. Gieda
paukščiai. Tai kurgi gieda
tie paukščiai, kurie gieda?
 
Mano narveliuose paukščių nėra.
Nėra vaikų, kad juos parduotų. Gieda.
O slėnis jau toli. Ir nieko…
 
Aš nežinau, kur gieda
paukščiai – gieda, gieda –
tie paukščiai, kurie gieda.

(Vertė A. Kučinskienė)

2016 m. sausio 27 d., trečiadienis

Vasario renginiai


02 01 paroda „Volfgangui Amadėjui Mocartui – 260“
02 02 paroda „Baliui Sruogai – 120“
02 24 paroda „Vieversio diena“
02 29 paroda „Motiejus Valančius – lietuvių grožinės prozos pradininkas“ (2 a. fojė)
Ant kompiuterių darbalaukių - impresionistų darbai.

2016 m. sausio 20 d., trečiadienis

Ką radome po "Knygų Kalėdų" eglute?Radome 9 knygas:

Betliejaus avytė / Rimvydas Stankevičius. - Vilnius, 2014. - 173, [1] p
Eksperimentas gyventi / Daina Opolskaitė. - Vilnius, 2015. - 173, [1] p
Filosofas, kuris nebuvo išmintingas / Laurent Gounelle. - Vilnius, 2013. - 227, [3]
Įvykiai, sukrėtę Lietuvą / Egidijus Knispelis. Kn. 1. - [2012]. - 358, [2] p
Kertinis skiemuo / Rimvydas Stankevičius. - Vilnius, [2015]. - 124, [2] p
Lietuvos taukus surijo rusai / Vytautas Žutautas. - Kaunas, [2012]. - 321, [1] p
Plečkaitininkai / Ričardas Čepas. - Vilnius, [2000]. - 272, [2] p
Pūgos durys / Rimvydas Stankevičius. - Vilnius, [2014]. - 60, [4] p
Šiandien būčiau geriau savęs nesutikus / Herta Müller. - Vilnius, [2011]. - 230, [2]

Nuoširdžiai dėkojame A. Šliažaitei, D. Pabarčienei, V. Širkai, R. Tamašauskui.

Pergalingasis sausis


Kaip visa tai pavadinti?
Kodėl taip šviesu, mano siela,
kai visas gyvenimas telpa
nenuryjamoj ašaroj,
kai veidas kiekvieno
yra veidas visų?
 
(Just. Marcinkevičius)


Atsigręžiant į 1991-ųjų sausį, būtent šie poeto žodžiai lieka kaip išgryninta anų dienų potyrių esencija. Jų neprisimenančiai kartai buvo skirta paroda "Ir nebus mirties karalijos. 1991 m. sausis"; eksponavome dokumentus, perteikiančius, atrodo, neįtikėtiną ano meto žmonių vienybę, drąsą ir grožį. Iškalbingi parlamento gynėjus palaikantys laiškai iš atokiausių Lietuvos kampelių ir užsienio šalių.
Bibliotekos parengta paroda įsiliejo į jautrius ir šiltus sausio įvykių paminėjimo renginius gimnazijoje.


 
Ir nebus mirties karalijos.
Nuogus lavonus priims kaip draugus
Vakarų mėnulis ir vėjas;
Nors jų raumens iširs ir kaulai sugurs,
Alkūnės ir pėdos palies žvaigždes;
Kas protą praras, tas dangų laimės,
Kas nugrims į marias, prisikels iš gelmės;
Kas mylės, tas žus, bet meilė nežus;
Ir nebus mirties karalijos.
(D. Tomas)