2014 m. kovo 31 d., pirmadienis

Dovana bibliotekai

P. J. Baltuškienė padovanojo  knygų iš savo asmeninės bibliotekos. Atkreipiame dėmesį į lietuviškosios tematikos leidinius (apie Lietuvos pokarį, mūsų krašto rašytoją J. Paukštelį ir kt.). Kviečiame skaityti:

 
1.      18 parų po žeme / Stanislovas Andriušis. - Kaunas, 1991. - 181, [1] p., [4] iliustr. lap
2.      Čia mūsų namai / Juozas Paukštelis. - Vilnius, 1969. - 453, [1] p
3.      Daina apie sakalą / Sergijus Minclovas. - 1932 m. laidos fotokopija. - Kaunas, 1991. - 219 p
4.      Dalinau Tavo tiesą / Petras Tarulis. - Utena, 2004. - 281, [2] p
5.      Didysis kovotojas / redagavo Jonas Kidykas. - [Putnam], 1989. - 385 p. -  (Krikščionis gyvenime)
6.      Dramos; Sonetai / Viljamas Šekspyras. - Vilnius, 1986. - 720 p. -  (Pasaulinės literatūros biblioteka)
7.      Esame nenaudingi tarnai / Aldona Kezytė. - Šiauliai, 2001. - 221, [3] p
8.      Gerojo Dievo globoje / Nijolė Sadūnaitė. - Vilnius, 1991. - 103, [1] p
9.      Gyvenimas praėjo pro šalį / Aldona Ivaškevičiūtė-Blažienė. - Kaunas, 2000. - 77, [2] p., [8] iliustr. lap
10.  Gyvieji liudininkai / Juozas Augustaitis. - Kėdainiai, 2001. - 176, [2] p., [7] iliustr. lap
11.  Graži tu, mano brangi tėvyne / Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komitetas. - Vilnius, 1967. - 558, [2] p., [12] iliustr. lap
12.  Grįžulas / Henrikas Nagys. - Vilnius, 1990. - 302 p
13.  Jaunystė / Juozas Paukštelis. - Vilnius, 1959. - 469, [1] p
14.  Juozas Paukštelis / Elena Bukelienė. - Vilnius, 1985. - 190, [2] p., [9] iliustr., portr., faks. lap
15.  Ką dažnai prisimenu / Juozas Paukštelis. - Vilnius, 1979. - 354, [5] p.
16.  Kaimynai / J. Paukštelis. - Vilnius, 1956. - 301, [3] p
17.  Kaimynai / Juozas Paukštelis. - 3-iasis leid. - Vilnius, 1977. - 245 p
18.  Kaip jie mus sušaudė / J. Petruitis. - Fotogr. leid. - Vilnius, 1990. - 273, [3] p
19.  Kančių keliu / Juozas Augustaitis. - 2-asis papild. leid. - Kaunas, 1998. - 261, [1] p., [16] iliustr. lap
20.  Kančių keliu / Juozas Augustaitis. - Kaunas, 1994. - 188, [3] p
21.  Kraujo kelias [Vaizdo įrašas] / režisierė Asta Ramoškaitė. - [Vilnius], 2011. - 1 vaizdo įrašas DVD (40 min.)
22.  Kraupūs žodžiai / Ignas Meškauskas. - Kėdainiai, 1994-1996. - d
23.  Kryžiaus kelias aplink Lietuvą / Birutė Žemaitytė. - Marijampolė, 2000. - 767, [1] p
24.  Lietuva 1991.01.13 / [Spaudos departamentas]. - Vilnius, 1991. - 79 p.
25.  Lietuviškos svotbinės dainos / užrašytos Antano Juškos. T. 1. - 1955. - 871, [1] p.
26.  Lietuviškos svotbinės dainos / užrašytos Antano Juškos. T. 2. - 1955. - 749, [3] p.
27.  Lietuvos dailės ir architektūros istorija / Tadas Adomonis, Klemensas Čerbulėnas. [D.] 1 : Nuo seniausių laikų iki 1775 metų / Tadas Adomonis, Klemensas Čerbulėnas. - 1987. - 326, [1] p., [20] iliustr. lap
28.  Mano gyvenimas su Juozu Paukšteliu / Bronė Paukštelienė. - Vilnius, 1991. - 241, [2] p
29.  Netekėk, saulele / J. Paukštelis. - Vilnius, 1963. - 462, [1] p
30.  Partizanai / Juozas Daumantas. - Fotogr. leid. - Vilnius, 1990. - 574, [1] p., [16] iliustr. lap
31.  Pasidalinta duonos riekelė. - [s.1], 1999. - 127 p.
32.  Pirmieji metai / Juozas Paukštelis. - Vilnius, 1958. - 381, [1] p
33.  Toli paliko tėviškė / Stasys Eimutis. - Utena, 2002. - 203, [1] p
34.  Tremtinio Lietuva / [redakcinė komisija: Viktorija Daujotytė, Vytautas Kubilius, Jonas Strielkūnas]. - Vilnius, 1990. - 591, [1] p
35.  Trys paskaitos apie Lietuvą / Vytautas Landsbergis. - Vilnius, 2012. - 81 p
 

2014 m. kovo 14 d., penktadienis

Paskutiniai eilėraščiaiPrieš metus, balandžio 5 d., mirė poetas Marcelijus Martinaitis.
Pluoštas paskutinių jo rankraščių - su atsisveikinimo nuojauta apie pasaulio grožį ir buvimo stebuklą.


Auksinis ruduo

 
Kažkur smuikuoja maestro

Auksinę rugsėjo melodiją.

Suvirpinti smuiko garsų,

Parkuose krenta lapai

Po praeivių kojomis.

 

Taip moterys keičia rūbus

Antroj gyvenimo pusėj.

 

Tai vasara numetė buvusius

Jau vystančius gražuolių rūbus,

Kuriuos gal tik vėjas netrukus pakels

Iš po kojų.


*

Tik noriu, kad mano diena

kas rytą sugrįžtų,

kad ir snieguota, purvina,

vėjuota,

bet grįžtų.

 

*

Šitą naktį eisiu į laukus

Ir galvosiu tai, ką vėjai pūs,

Ir kam gluosnio šakose spindės

Vieniša, šalta rudens žvaigždė.

Tarsiu tyliai: broli žiemkenty,

Dobile, paparti, – tik matyt

Noriu, tik be žodžių klausti,

Mintimis atliept į vėjo klausą.

O iš tavo, gluosni, nulaužtų šakų

Susikursiu ugnį vidury laukų

Ir budėsiu, rytas kol pabus, –

Šildysiuos už tuos, kurių nebus.

 

*

Nenoriu nieko neveikti po mirties –

Tiek amžių

Negalėsiu nieko pasakyt, kas vyksta.

 

Keista,

Juk ir iki gimdamas

Tylėjau, nieko nepasakiau.

Kodėl nebijau nebuvimo iki šiol?