2013 m. lapkričio 21 d., ketvirtadienis

Vienas eilėraštis

 
Henrikas Radauskas
PO RUDENS MEDŽIU 
 
 
  
Dvi medžio šakos atsargiai, kaip rankos,
 
Prie šono miegančiam pastatė lyrą.
 
Ties juo bedugnėm lėkė Paukščių Takas,
 
Dundėjo didelis varinis skliautas,
 
O jis miegojo po rudens medžiu.
 
 

Jis ėjo plyštančiais sapnų kanalais,

Sapnavo tylą, virstančią į liepsną,

Sapnavo liepsną, šliaužiančią per lauką,

Geltoną, žiaurią, bailią, kaip kareivis.

Liepsna, pasiekus vandenį, pavirto
 
Žuvim ir žaisdama ištirpo jūroj.


 
Naktis prabilo debesio balsu,

Ir lyra kaip sirena uždainavo:

Ruduo ateina oru ir žeme,

Rubinų ir topazų sūkuriai

Užkloja tyliai miegantį, kuris

Laimingas guli, nugalėjęs Laiką.
 
 
 

Šiaurės sakmių kūrėja


 

Vakar buvo 155-tas Selmos Lagerliof (Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf) gimtadienis. Žymi švedų rašytoja, Nobelio premijos laureatė, kūrė tuo laikotarpiu, kai Europos meną keitė įvairios modernizmo srovės, tačiau jos kūryba liko pabrėžtinai idealistinė, romantinė. Atrodytų, anachronizmas. Tačiau - neįtikėtina -  pakilus sakmiškas stilius įtraukia ir įtikina autorės adoruojamų idealų tvarumu.  Jos pasaulyje dera ir šiaurietiškas melancholiškas grožis, ir pareigos rūstumas.


 

Gausus Lagerliof kūrybinis palikimas beveik visas prieinamas lietuvių skaitytojams. Viena meistriškiausių jos vertėjų, E. Stravinskienė, itin žavisi vaikų mėgstama knyga Stebuklingosios Nilso kelionės. Rašytoja kurį laiką dirbo mokytoja, ir ši didaktiška, bet nuotaikinga knyga buvo sumanyta kaip geografijos vadovėlis:

Ver­čiau ne tik S. La­ger­liof, bet ji tik­rai ge­nia­li.  Jos kal­ba la­bai tai­syk­lin­ga, pa­pras­ta, chres­to­ma­ti­nė. Ta­čiau, bū­da­ma ta­len­tin­ga, ji pa­si­rin­ko sa­vi­tą bū­dą su­pa­žin­din­ti vai­kus su Šve­di­jos ge­og­ra­fi­ja. Kaip nuo­sta­bu bū­tų tu­rė­ti mums to­kį Lie­tu­vos ge­og­ra­fi­jos va­do­vė­lį.
 
Jeigu vaikystėje Nilso kelionių neperskaitėte, ne vėlu atrasti šią knygą dabar. Beje, pažintį su Lagerliof kūryba siūlyčiau pradėti nuo labiausiai ją išgarsinusio romano. Sakoma, kad S. Lagerliof debiutas – Saga apie Gestą Berlingą (1891 m.) – buvo esminis lūžis visoje švedų literatūroje. M. Unamunas kartą yra pasakęs, kad geriausi romanai visuomet yra poemos. Nežinau, ar jis buvo skaitęs Gestą Berlingą, tačiau trumpiau ir taikliau šios knygos neapibūdinsi.
 
 


 

Vertimai į lietuvių kalbą:

Apysakos apie Kristų (1926)
Dvasios ir žmonės (apysakos, 1929)
Kristaus rožės legenda ir kiti pasakojimai (1929)
Peteris Nordas (apysaka, 1930)
Saga apie Gestą Berlingą (romanas, 1982; 1989)

Kapų lelija (1933)
Mergaitė iš Stormyro vienkiemio (novelė, 1937; 1993)
Portugalijos karalius (romanas, 1958 ir 2001)
Liljekrūnos namai (romanas, 1993)
Kristaus legendos (1997)
Liovenšioldų žiedas; Šarlota Liovenšiold; Ana Sverd (romanai, 1999)
Stebuklingosios Nilso kelionės (3–iasis leid., 2000)

2013 m. lapkričio 15 d., penktadienis

Artėja Knygų Kalėdos
Praturtinkime bibliotekas – padovanokime naujų knygų!

Jau tradicine tapusi Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ šiais metais kviečia padovanoti naujų knygų kaimų ir miestelių bibliotekoms. Visi kartu pasirūpinkime, kad šių bibliotekų skaitytojams – vaikams ir suaugusiesiems – netrūktų grožinės literatūros kūrinių, enciklopedinių leidinių ir žinynų.

„Šalies bibliotekos puoselėja meilę knygai visoje Lietuvoje ir yra svarbūs kultūros židiniai, sutelkiantys bendruomenę, skatinantys skaityti ir branginti gimtąjį žodį. Per šias Kalėdas visi kartu galime praturtinti mūsų bibliotekas ir padovanoti joms naujų knygų!“ – kviečia Prezidentė Dalia Grybauskaitė.
 
Daugiau nei 1000 kaimų ir miestelių bibliotekų parengė reikalingiausių knygų sąrašą. Lapkričio 19 – sausio 6 dienomis knygynuose „Vaga“, „Pegasas“, „Knygų namai“ ir „Humanitas“ įsikurs specialios „Knygų Kalėdų“ lentynos. Akcijoje dalyvaujančios knygos bus pažymėtos lipduku ir joms bus taikoma 20 proc. nuolaida.

Naujų knygų mūsų bibliotekoms galite padovanoti ir tiesiogiai.

Rekomenduojamų knygų sąrašą rasite www.knygukaledos.lt

Skaitykime, dovanokime, dalykimės!

Biblioteka praturtėjo naujomis knygomis


KVIEČIAME SKAITYTI:

1.
100 patarimų pradedančiajam mokytojui / Angella Cooze. - Vilnius, 2009. – 134  p.
2.
Aleksandras Makedonietis / Philip Freeman. - Vilnius, 2012. – 422 p.
3.
Elenė, arba Niekas / Rhea Galanaki. - Vilnius, [2005]. – 214  p.
4.
Esė / Michel de Montaigne. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Vilnius, 2011. - 280 p.
5.
Jausmų ugdymas / Gustave Flaubert. - Vilnius, 2008. - 463  p. -  ("Žaltvykslės" kolekcija)
6.
Lalagė / Andrius Jakučiūnas. - Vilnius, 2011.  233 p.
7.
Lašas poezijos / Viktorija Daujotytė. - Vilnius, 2013. - 318 p.
8.
Mano vardas - Marytė / Alvydas Šlepikas. - 4-as leid. - Vilnius, [2013]. – 181 p.
9.
Meilės poros Zentos Maurinios akimis / sudarė ir esė apie autorę parašė Ingrida Sokolova. - Vilnius, 2013. - 235 p.
10.
Mūsų protėviai / Italo Calvino. - Vilnius, [2009]. – 421  p. -  ("Baltų lankų" rinktinė proza)
11.
Nepakeliama būties lengvybė / Milan Kundera. - 3-ioji laida. - Vilnius, 2010. – 290  p.
12.
Nutolę balsai / Audronė Girdzijauskaitė. - Vilnius, 2011. – 359 p.
13.
Pirmoji pagalba mokytojui / Duncan Grey. - Vilnius, 2009. – 254 p.
14.
Sentimentalus romansas / Antanas A. Jonynas. - Vilnius, 2009. – 279 p.
15.
Slapti didžiųjų rašytojų gyvenimai / Robert Schnakenberg. - Vilnius, [2013]. – 271 p.
16.
Tėvas Stanislovas - mažutėlių tarnas / Birutė Tiknevičiūtė. - Kaunas - Vilnius, 2013. – 324  p.
17.
Tūla / Jurgis Kunčinas. - 3-iasis leid. - Vilnius, 2013. – 254 p.
18.
Vanesa ir Virdžinija / Susan Sellers. - Vilnius, [2013]. – 254 p.