2016 m. birželio 1 d., trečiadienis

Birželio renginiai


 
06 05 teminė lentyna Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms „Tai kalbėk, kalbėk, širdie...“

06 14 paroda, skirta 1941 m. prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo 75-ių metų sukakčiai

 Ant kompiuterių darbalaukių – Levo Baksto (1866-1924) darbai

2016 m. gegužės 30 d., pirmadienis

Pavasaris baigiasi poetiškai

"Poezijos pavasaris", vienas seniausių Lietuvoje kultūros festivalių, toks ilgaamžis tikriausiai todėl, kad tikrai yra šventė - ir kuriantiems, ir knygas ryjantiems. Jeigu gegužės mėnuo pasitaiko radauskiškas, kaip šįmet, kai alpsta tvankūs vakarai ir putomis drimba alyvos, poetai ir eiliuotojai ulba netikėčiausiose vietose: mažų miesteliukų bažnyčiose, troleibusuose, gatvės kavinėse... Visuotinė poezijos invazija kartais paveikia ir tuos, kuriems šiaip nešautų į galvą skaityti garsiai ir dar kitiems jokios praktinės vertės neturinčius tekstus. Neprivalomus autorius. Ne pažymiui. Ir šventė susikuria iš žodžių ir bendrystės. Nuoširdžiai dėkojame už tokią improvizacijos  gerųjų žodžių kryptimi kupiną dieną mokytojai Daliai ir jos jautriai 3b klasei, dainingiems 2b klasės vaikinams ir merginoms bei mokytojai Virginijai (tai gražiai skambėjo žodžiai jų lūpose), mokytojai Aldonai, ant netikros kiemelio žolės vedusiai pamoką apie tikrą poeziją ir visiems netikėtiems užklydėliams, sutikusiems ką nors paskaityti ar padeklamuoti.





2016 m. gegužės 17 d., antradienis

Pasinerkime į poeziją!



Šį penktadienį, gegužės 20 d.,

POEZIJOS PAVASARIS

užklys į gimnazijos biblioteką.
 

Visą dieną bibliotekoje skambės lietuvių poetų eilės:
 
8-9 val. – Maironis;
9-10 val. – Salomėja Nėris;
10-11 val. – Jonas Aistis;
11-12 val. Vytautas Mačernis;
13-14 val. – Vladas Braziūnas;
14-15 val. – Sigitas Geda. 

12-13 val. visi lankytojai skaitys šių metų „Poezijos pavasario“ laureatės Ramutės Skučaitės ir mūsų krašto poeto Česlovo Milošo eiles. 
Maloniai laukiame Jūsų!
 

2016 m. gegužės 10 d., antradienis

Gimnazijos bibliotekos šventė


Gegužės 6 d. gimnazijoje vyko tradicinė bibliotekos šventė, skirta "Knygos nobažnystės krikščioniškos" gimtadieniui ir Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai. Šia proga sykiu su lietuvių kalbos mokytoja D. Pabarčiene vedėme pamoką 1a klasės mokiniams "XVII a. literatūra: barokas keičia Renesansą". Pamoka vyko netradicinėse erdvėse, susijusiose su žymiosios reformatų knygos išleidimu. Renesansiniame gimnazijos kiemelyje mokiniai papasakojo apie šios epochos architektūrą. Nusileidę į gimnazijos rūsį (spėjama, kad XVII a. jame ir buvo įsikūrusi J. Reto spaustuvė) mokiniai deklamavo žymiausio Renesanso atstovo Viljamo Šekspyro sonetus. Prie J. Radvilos paminklo Didžiojoje Rinkoje aptarti šio iškilaus žmogaus nuopelnai miestui ir lietuvių raštijai -  be jo nebūtų nei gimnazijos, nei "Knygos nobažnystės krikščioniškos". Kunigaikščio pastatydintoje reformatų bažnyčioje mokiniai gilinosi į Stepono Jaugelio Telegos tekstus, bandė perprasti senųjų raštų kalbą. Iš sakyklos buvo iškilmingai perskaityta dedikacija Jonušui Radvilai. Sugrįžę į biblioteką, šventės dalyviai vaišinosi arbata ir skanėstais.



2016 m. gegužės 3 d., antradienis

Lašas poezijos



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigitas Geda 

Parvažiavau namo gegužės mėnesį,
Ir aiškiai buvo galima matyti
Boružės, gulinčios po akmenėliais,
O prie upelių landžiojo karvytės.

Kvepėjo alksnių luobu. Žmonės
Sodino bulves. Lyg kokia dvasia
Vaikai, arkliai ir traktoriai, ir kovarniai
Pleveno prie pat žemės, vagose.

Ten buvo vandenys. Mėnulio pusė.
Koplytstulpiai ir peršviestas genys.
Žalių šakų erdvėj paskleidę pušys.
Raudonas kaimas. Baltas gyvulys.

Ir visos šito krašto dienos –
Kaip jotvingiai ant didelių kalnų.
Gulėdamas tarp moterų ir diemedžių,
Klausiausi – šventas Jurgis vandenų.

Subėgę mano seserys ir broliai
Dar pasakyt norėjo man kažką.
Aš juos paglosčiau šviečiančia ranka.
Jau ūžė žalias ąžuolo altorius.

 

2016 m. balandžio 25 d., pirmadienis

Renginiai gegužės mėnesį



 
05-06
„Knygos nobažnystės krikščioniškos“ gimtadienis – gimnazijos bibliotekos šventė. Kalbos, literatūros, etninės kultūros ir medijų pamoka netradicinėje erdvėje „XVII a. literatūra: barokas keičia Renesansą“

05-16
2 a. fojė
Paroda 105-osioms Č. Milošo gimimo metinėms „Kūryba duodama vietoj laimės...“

05-19
Poezijos pavasario šventė. Č. Milošo skaitymai Šeteniuose (skiriama poeto 105-osioms gimimo metinėms)

 Ant kompiuterių darbalaukių – Vytauto Kasiulio (1918-1995) tapyba

2016 m. balandžio 4 d., pirmadienis

2016 m. kovo 29 d., antradienis

Renginiai balandžio mėnesį


04 01 teminė lentyna Marcelijaus Martinaičio 80-mečiui „Sužeistas gyvent aš – mirtinai“

04 21 paroda britų rašytojos Šarlotės Brontės 200-osioms gimimo metinėms

Ant kompiuterių darbalaukių – Ivano Aivazovskio tapyba.

2016 m. kovo 22 d., antradienis

Krašto muziejus kviečia į talką


Artėja Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis. Kėdainių krašto muziejus ir kraštotyros draugija skelbia akciją „Papasakok savo gyvenimo istoriją": kviečiame šią sukaktį sutikti ir įprasminti fiksuojant savo gyvenamosios aplinkos istoriją ir visus faktus, atskleidžiančius jos išskirtinumą. Svarbu viskas, ką perėmėte iš artimųjų ir prisimenate patys: gyvenimo istorijos, vietovardžiai, kraštovaizdžio kaita, kalbos pavyzdžiai, pasakojimai apie bendruomenių (ir kolūkinių) gyvavimą, šventes, papročius... Labai vertinga medžiaga yra ir albumai, laiškai, užrašai, gal ir palėpėse dūlantys seni dienoraščiai – viskas, prie ko kūrybingai prisilietė žmogaus ranka.

Ypatingo supratimo ir pagalbos tikimasi iš vyresnių žmonių. Jeigu jūsų šeimos nariai ar pažįstami, kaimynai turi ką papasakoti, bet patiems dėl amžiaus sunku užrašyti ar sutvarkyti turimą medžiagą, kviečiame jaunąją kartą  užrašyti jų atsiminimus, surinkti ir aprašyti senas nuotraukas ar kitus dokumentus. Krašto muziejuje (Didžioji g.19)  Jūsų darbus priims ir mielai pakonsultuos Regina Adomaitienė;  gimnazijoje galite kreiptis į bibliotekininkę Juditą Kišonaitę.
 
Jūsų darbas būtų labai vertinga dovana ne tik palikuonims, bet ir mokslininkams etnografams, istorikams, kalbininkams, antropologams: medžiaga, patekusi į muziejų ar mokslo įstaigų archyvus, yra skaitmeninama ir nuolat naudojama.

2016 m. kovo 21 d., pirmadienis