2016 m. kovo 21 d., pirmadienis

Apie knygnešystę, kraštotyrą ir gražius žmones

Šįmet abi valstybingumo šventės - Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji -  prasmingai įrėmino Lietuvoje paskelbtą gimtosios kalbos mėnesį, tačiau gimnazijoje pasiūlėme jį pratęsti iki Knygnešio dienos; juk neturėtume nė vienos šių švenčių be daugybės kalbą, kultūrą ir tautinį sąmoningumą puoselėjusių ir žadinusių rašto žmonių - knygnešių, daraktorių, publicistų, tautosakos rinkėjų. Šia proga raginome pamąstyti, kas yra knygnešystė šiomis dienomis: argi nėra taip pat aktualu nupirkti lietuvių autorių kūrinių savo bendruomenės bibliotekai, kurios fondui atnaujinti mokinio krepšelyje neskirta jokių tikslinių lėšų, pabūti knygnešiu neįgaliam kaimynui, pasidalinti gera knyga su draugu? Bibliotekos paskelbta akcija "Tapk knygnešiu" ir raginome dalintis vieniems su kitais skaitymo džiaugsmu. Džiugu, kad mus išgirdo ne tik jaunoji gimnazijos karta (simbolinius rankų darbo knygnešio maišelius su dovanomis bibliotekai grąžino visi pirmokai, 2d, 3b, 3c, 3d klasės), bet ir bičiuliai lituanistai: Aldona Šliažaitė, kraštotyrininkė Loreta Andrulienė, knygotyrininkė daktarė Nijolė Lietuvninkaitė. Jos padovanota lituanistinės bibliotekos dalis (54 leidiniai) sudaro pusę visų paaukotų knygų. Beje, mokslininkė, šįmet knygų mugėje pristačiusi knygą "Skaitantis Vaižgantas", pati yra knygnešio anūkė.
 
Lituanistė A. Šliažaitė dovanas - 7 lietuvių autorių knygas - atnešė savo siūtame maišelyje, išrašytame J. Marcinkevičiaus eilėmis

 
Dėkojame visiems, praturtinusiems gimnazijos biblioteką naujomis knygomis; jų sąrašą paskelbsime netrukus. Tikimės, kad akcija taps tradicine švente.
 
Akcija "Tapk knygnešiu" paskelbta minint Kovo 11-ąją

Akcijos metu surinktos 95 knygos


 
Knygnešystė buvo gražus akcentas ir kovo 10 d. Kėdainių krašto muziejuje vykusiame kraštotyrininkų susibūrime. Režisierius Justinas Lingys pristatė filmą apie Pernaravos krašto šviesulį - aktyvią visuomenės veikėją, mokytoją, "Varpo" bendraautorę ir knygnešę Jadvygą Juškytę.
Režisierius kuria dokumentinius filmus apie vyrų šešėlyje ir istorijos paraštėse likusias moteris, kurių indėlis į valstybės gyvenimą, kultūrą, švietimą kaip reikiant neįvertintas.
Susitikime režisierius ir lituanistė L. Andrulienė gyvai aptarė kai kuriuos spalvingo J. Juškytės gyvenimo fragmentus: ši kukli ir drąsi moteris, kol kas menkai žinoma net Kėdainių visuomenei, gal autoironiškai pasirinkusi Širšės slapyvardį, kartu su Bite įsteigė "Žiburėlio" draugiją, vaidino pirmame lietuviškame spektaklyje "Amerika pirtyje", nukeliavo į Kazanę vaduoti iš beprotnamio profesoriaus Jauniaus. Tai dar viena moteris, Višinskio paakinta rašyti; nors Juškytės kūrybinio palikimo negalima lyginti su Žemaitės ar Šatrijos Raganos, tačiau jos darbų didaktinę reikšmę Vaižgantas itin vertino.

J. Juškytė (pirma iš dešinės) su kitais tautinio atgimimo veikėjais
Prieštaringos mintys kilo besiklausant šios gyvenimo istorijos. Kiek gali vienas žmogus? Kiek tvarus jo darbas ar paliktas pėdsakas? Valstybės priešaušryje pati J. Juškytė buvo daraktorė, vėliau dirbo Pernaravos mokykloje; dabar lituanistė Loreta, sulasiojusi iš nuotrupų jos gyvenimą, vadovaujanti J. Juškytės fondui, remiančiam kultūrinį vietos jaunimo švietimą, atkakliai ir tyliai triūsia uždarymui pasmerktoje miestelio mokykloje...

Tačiau  kraštotyrinis darbas, pats atsidūręs valstybės kultūrinės politikos paraštėse, nepraranda aktualumo ir patrauklumo jį dirbantiems.  Daug metų kraštotyrininkų veiklą koordinuojanti I. Seliukaitė kalbėjo, kad didžioji visuomenės dalis šį darbą įsivaizduoja kaip nuobodų ir niekam nereikalingą kapstymąsi po senienas ir dulkėtus archyvus, tačiau kraštotyra yra ir sąžiningas, neiškraipytas laikmečio faktų fiksavimas, ir įdomus, kartais net detektyvinis kultūrinės mozaikos dėliojimas. Po faktais, datomis pulsuoja išskirtinis gyvenimas, savitas požiūris, įstabi lemtis; pasak I. Seliukaitės, "kraštotyros darbai įasmenina istoriją".

Raginame ir savo gimnazijos mokinius bei mokytojus dalyvauti Nacionalinėje mokinių ir jaunimo 2016-2018 metų kraštotyros ekspedicijoje, skirtoje valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti. Užsiregistruoti turite suskubti iki kovo 30 d., nuostatus rasite Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro svetainėje.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą