2015 m. rugsėjo 22 d., antradienis

"Mes esame Amžinybė ir Begalybė". M. K. Čiurlioniui - 140


Greta Guogaitė
Vėsus rytas. Pro rūką kyla blyški rudenio saulė. Už ją ryškesnės bitkrėslių salos, vos vos nugelsvėję miškai, žalzganos dobilienos su vėlyvais žiedais, sodrios ąžuolyno rūdys. Čiurlionio spalvos.
Jo "Miškas" nuo ryto bibliotekoje. Mokytojai, užsukę pabaigti ir atsispausdinti planų ar protokolų, sako, kad ramina. Veikia kaip meditacija. Kolegė, dailės mokytoja Danguolė, atneša pluoštą buvusių gimnazistų darbų - jų Čiurlionio interpretacijos, tematinės, spalvinės... Renkamės tekstus parodai: Geda, Nėris, Mieželaitis, Vaičiūnaitė. Ypač Vaičiūnaitė: jos "nuplaunančios tamsą Rasos" ir įstabus eilėraštis Sofijai... Taip ir sudėliojame parodos akcentus - visaapimanti  meilės pajauta, dieviška pasaulio sąranga, atsiverianti šitam mylinčiam žvilgsniui: "Mes esame Amžinybė ir Begalybė".

Toks buvo jubiliejinis Čiurlionio gimtadienis gimnazijoje.
Estela Neicelytė
O iš gatvių miglos, nykumos, suirutės
jau formuojas pamišėliška banga,
ji užgriūna krantinių granitą,
visagalė ir milžiniška,
ji užlūžta, ji krinta —
ant dėmėtų sienos apmušalų
žemčiūgais sužimba didmiesčio srutos,
ir prieš pražūtį žėri žvaigždynu
mano vardas, sudėtas iš purslų,
ir garsai įsižiebia prieblandoj,
jie keisčiausio jūros žalsvumo…
O akimirka, o viršūne, o lūžimo kraupus
svaiguly,— mes buvom,
mes kentėjom,

ištryškom šviesa iš natom
išmargintų puslapių…


(J. Vaičiūnaitė)

Mokinių darbų paroda M.K. Čiurlionio kūrybos motyvais. Mok. D. Civilkienė
Kviečiame apžiūrėti menininko jubiliejui skirtas parodas gimnazijos kiemelyje, dailės kabinete, bibliotekoje, skaitykloje ir 2 a. koridoriuje.
  
Ieva Marozaitė
Roberta Karnilavičiūtė
Monika Maleševičiūtė


2015 m. rugsėjo 21 d., pirmadienis

Lašas poezijos

Sigitas Geda

DELČIA RUDENĖ DEIVĖII
Aplink aukšti šakoti spanguolynai
per sapną kėlė spindinčias šakas
į sniego ūksmę... Jau ruduo,
ir aš sakau: o žeme,
dilgėlių, alksnynų,
rasoto svirplio balso
gaubiama, gražus
tasai spindėjimas:
nuskurę sodai,
gluosnynuos
šaltinių baltas amžius
tolima gama...

Regi pakalnę vario, žeme,
nuogą... Kuomet nueisiu,
sulapok šešėliais
aukštybėse sniegų... Dainuota jau,
ir vakarėja, alksni, tavo
sielos prašau,
to žalzganojo žiedo,
to visų žaliausio... Nenueik.

Numirę švyti žolės...
Vaikystės ąžuolas,– prašau
aš balso,– somnambulas, svirplio
dainoj alsuojanti dvasia... Ir vakaras,
dar palytėki mano veidą valanda vėsia...

Pavasarį regėjau aš
žibuoklę, dievo lapą
ji skleidė, skrajojo
pempė upių tamsumoj,
ugnies žiedais
ji buvo vainikuota,
o upės: kojos jūsų
visos sąnariais gėlėtais,
lygumomis jūs srūvat,
guosdamos vijoklį... Naktie,

Šešėlį duok man savo,
smilgą godžią smėly,
jos balsą: ugnies paūksmė čia,
ji rudenio vėlė... Ak, jau
baltieji smėliai
ties dangaus papėde,
kur mano siela – žemės dilgėlė...

Buvę Kėdainių Šviesiosios gimnazijos mokiniai įtraukti į rinktinių biografijų žinyną

Šviesioji gimnazija yra išugdžiusi ne vieną gabių ir kūrybingų žmonių kartą. Savo šviesuliais laikome žmones, kurių idėjos ir darbai keičia viso krašto kultūrinį kraštovaizdį. Leidybos idėjų centro dvitomyje  „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“ atsirado vietos dviem iškilioms  asmenybėms, kurios savo gyvenimo kelią pradėjo mūsų gimnazijoje - tai filologijos mokslų daktaras, Kėdainių krašto garbės pilietis, kalbininkas Kazys Ulvydas ir habilituota humanitarinių mokslų daktarė, archeologė Regina Volkaitė-Kulikauskienė.

Perspausdiname leidyklos informaciją apie leidinį:


 
 „Istoriją kuria žmonės“, – tokiu šūkiu besivadovaujanti leidykla Leidybos idėjų centras  išleido solidžią dvitomę knygą „Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai“. Knygos leidėjai apibendrino per 25-erius Nepriklausomybės metus nueitą kelią ir surinko 2272 Lietuvą kūrusių, kuriančių, jos vardą garsinančių ir pasaulyje pripažintų asmenybių biografijas. Tai asmenybės, kilusios iš įvairių Lietuvos miestų, besimokiusios įvairiose mokyklose, studijavusios įvairiuose Lietuvos ir užsienio universitetuose.
Leidinys nuo kitų biografinių žinynų skiriasi tuo, kad greta sausų enciklopedinių faktų pateikiami individualūs ir įdomūs bemaž kiekvienos asmenybės atsakymai į leidėjų užduotus klausimus, kokius savo pasiekimus asmuo vertina labiausiai ir kokie Lietuvos pasiekimai per šiuos 25-erius metus jam atrodo didžiausi ir svarbiausi. Šiuos atsakymus papildo asmenybių pasakojimai apie šeimą, laisvalaikį, o biografijų pradžioje pateikiami savotiški žodžio „asmenybė“ apibrėžimai – šį sudėtingą klausimą knygos herojams uždavę leidėjai džiaugiasi gavę įvairiausių atsakymų.
Ne mažiau svarbus nei biografijų žinynas yra ir pirmasis šio leidinio tomas. Jame pateikiamos 37 autorinės apžvalgos, kuriose mokslininkai, buvę Vyriausybės kabinetų nariai, dalyvavę daugelyje reformų, žurnalistai, pakalbinę daugelį kompetentingų specialistų, ir kiti ekspertai apibendrino per 25-erius metus Lietuvos nueitą kelią. Tai unikalūs straipsniai, kuriuose pirmą kartą apibendrinama naujoji Lietuvos istorija.