2015 m. gruodžio 30 d., trečiadienis

Ant metų slenksčio

Šviesių ateinančių metų, mielieji mūsų skaitytojai!
Šviesos, kuri sklinda bičiuliškai dalinantis savo laiku, potyriais ir emocijomis.
Šviesos, kuri užlieja atradus SAVO knygą - ją bus galima skaityti visą gyvenimą.
Šviesos, kurią dovanoja vėl sugrįžusi Saulė!

2015 m. gruodžio 4 d., penktadienis

Naujųjų medijų kalba


Šiandien beveik visas pasaulis yra įtrauktas į pasaulinį interneto tinklą, ir naudojimasis naujausiomis technologijomis tapo būtinybe. Pasak Dž. Bartkutės, pačios technologijos sparčiai keičiasi, o su jomis kartu ir žmogaus gyvenimas bei įpročiai.  Įvairių šalių  mokslininkai kalba apie tinklaveikos visuomenę, kuri be išmaniųjų technologijų neįsivaizduoja savo gyvenimo. Šios kartos požiūris skiriasi nuo tėvų ir senelių požiūrio. Išmaniųjų technologijų ekspansija į visas gyvenimo sritis artina raštingos visuomenės žlugimą ar tiesiog keičia raštingumo sampratą?
Į šiuos aktualius klausimus Kėdainių rajono mokyklų bibliotekininkams atsakyti padėjo Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto Šiuolaikinių kalbų ir tarpkultūrinės komunikacijos katedros prof. dr. Vilmantė Liubinienė seminare ,,Naujųjų medijų kalba: tinklaveikos visuomenės ir skaitmeninės kultūros iššūkiai‘‘, kuris įvyko lapkričio 27 d. Kėdainių švietimo pagalbos tarnyboje.
Pasak prof. V. Liubinienės, esame liudininkai virsmo, kai  rašytinė kultūra tampa vaizdo kultūra. Raštas grįžta prie savo archajinių ištakų, tai yra, vėl bendraujame paveikslėliais. Visa tai sukelia kartų nesusikalbėjimą ir stresą, nes žmonių psichika nespėja prisitaikyti prie pokyčių.  Be to, tinklaveikos visuomenėje žmogus netenka savo privatumo, nes kiekvienas jo žingsnis fiksuojamas. Tokioje mozaikiškoje kultūroje žmogus lengvai praranda savo tapatybę, susitapatina su savo pėdsakais elektroninėje erdvėje.
Paveikus, įvaizdintas profesorės seminaras sukėlė daug diskusijų. Suvokėme, kaip svarbu bibliotekos darbe akcentuoti asmens duomenų saugumą ir kokie paveikūs gali būti mokslininkės pasiūlyti darbo su jaunąja karta metodai.
P. S. Virtualaus choro įrašas, metaforiškai taikliai apibūdinantis tinklaveikos visuomenę: visi susiję, ir  visi po vieną... 

2015 m. gruodžio 3 d., ketvirtadienis

Renginiai gruodžio mėnesį


12.01 – 2a. fojė paroda „Gimnazijos šviesuliai. Henrikas Nagys“.

12.04 – paroda, skirta R. M. Rilkės 140-osioms gimimo metinėms.

Nuo 12. 07 - „Šviesios palėpės“ ciklo dalis Tarptautiniams šviesos ir šviesos technologijų metams:

Meno kūrinių reprodukcijų paroda ant skaityklos kompiuterių darbalaukių;

Paroda „Kalėdų rytą Saulė pražydo“

Medijų valandėlių grafikas: Informacijos šaltiniai. Paieška. Užklausa. Kaip naudotis UDK ir internetinėmis bibliotekų paieškos sistemomis?

Gruodžio 3 d. 1a klasė, 2 gr.

Gruodžio 10 d. 1a klasė, 2 gr.

Gruodžio 17 d. 1a klasė, 2 gr.

 

2015 m. gruodžio 2 d., trečiadienis

Iš tamsos - apie šviesą. A. Bloko 135-osioms gimimo metinėmsMintie be žodžio, graužatie be vardo,
kam ženklą man siunti,
Staiga iškėlus pažinimo kardą
Gūdžioj žiemos nakty?

Tu vizija - akimirksniai laimingi
Ir skausmo valanda...
Kas beįvyktų - tu kažką atminki,
Širdie... (kada? kada?)

Kas beįvyktų - visą amžiaus melą
Ir išmintį atmesk.
Širdie, seniai suradus tikrą kelią,
Kelionę tęsk.

Atmesdama trumpos būties menkybę,
Nušviesti nori tu
Visatos, dar nepažintos, didybę
Savim kaip žibintu.

                                                                (Vertė A. Baltakis)

Lapkričio pabaigoje, minint 135-ąsias poeto Aleksandro Bloko gimimo metines, su mokytoja V. Balandiene surengėme integruotą rusų kalbos pamoką. 1a klasės gimnazistai mokėsi kurti literatūrinį portretą. Žiūrėdami į poeto nuotrauką, nieko nežinodami apie jo asmenybę, mokiniai turėjo parinkti tinkamus apibūdinimus. Smagu buvo pirmiausia išgirsti, kad Blokas gražus ir stilingas,- taip, mokiniai žvelgė į garsųjį poeto portretą antikiniais bruožais. Vėliau, aišku, mokytoja papildė šį paveikslą detalėmis, kurių mokiniai negalėjo žinoti; papasakojo apie jo kilmę, talentais apdovanotą giminę, ypatingą lyriko jautrumą... A. Blokas amžininkų prisimenamas kaip krištolinės sąžinės žmogus, kurio dramatiškas gyvenimas perlydytas į muzikalių eilėraščių sidabrą.
 
Mokytoja V. Balandienė skaitykloje veda rusų k. pamoką


Mokiniai susidomėję apžiūrėjo bibliotekos parengtą parodą, kurioje daugiausia dėmesio skiriama poeto mūzoms, įkvėpusioms įstabius meilės poezijos ciklus.

Kviečiame su Aleksandru Bloku susipažinti ir mūsų virtualiose parodose "Aleksandro Bloko poezijos moterys" ir "Aleksandras Blokas amžininkų prisiminimuose":


Aleksandro Bloko poezijos moterys
Aleksandro Bloko poezijos moterys

 
Aleksandras Blokas amžininkų poezijoje
Aleksandras Blokas amžininkų prisiminimuose