2014 m. rugsėjo 30 d., antradienis

Donelaičio metų pabaigtuvės 
 
K. Donelaičio "Metai" - pirmoji grožinės lietuvių literatūros sėkla. Kas iš jos išaugo per du šimtus metų? (švenčiame poeto 300-ąsias metines,  tačiau jo poema skaitytojams pažįstama tik nuo 1818 m.).
 
Susirinkę į paskutinįjį bibliotekoje metus trukusio ciklo "Donelaičio metai" renginį - parodos "Rudenio gėrybės" atidarymą - galėjome apžvelgti sėkmingai besiklostantį pomirtinį poeto likimą: gausybė naujų leidimų ir studijų, vertimai į 20 pasaulio kalbų, garbinga vieta UNESCO pasaulinės literatūros šedevrų sąraše ir interpretacijos šiuolaikinėje literatūroje, muzikoje, teatre.
 
UNESCO būstinėje Paryžiuje atlikta trisdešimtmetį brandinta kompozitoriaus Broniaus Kutavičiaus oratorija „Metai“ pagal K. Donelaičio tekstus.
 
http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/29577
Oratorijos "Metai" autorius B. Kutavičius
 
K. Donelaičio pasaulis šiltai ir įtaigiai sukurtas R. Kazlo spektaklyje "Ne pagal šio pasaulio madą..."
 


Gimnazijos bibliotekoje visą rudenį veiks paroda apie K. Donelaičio kūrybos impulsus šiuolaikiniam menui ir „Metuose“ aprašytų gėrybių ekspozicija. Kviečiame ateiti su biologijos mokytojais, kad padėtų atpažinti Lietuvos sodų ir laukų augalus.
 2014 m. rugsėjo 19 d., penktadienis

Kad ne auksinės vasaros...


Vasara - nedėkingas metas parodoms; visų mintyse tik egzaminai ir laisvė... Todėl kuklią bibliotekos parodėlę, skirtą masinių trėmimų Lietuvoje pradžiai atminti, primename dabar, kai galime ją papildyti nauja medžiaga. Dzūkės Vlados Treigienės-Jakavonytės (g. 1929 m.) iš tremties parsivežti rankdarbiai - daiktiškas liudijimas apie kūrybingo žmogaus dvasios pergales.
Vlados brolis - Merkinės apylinkių partizanas Juozas Jakavonis. Pokario metais dvidešimtmečiui jaunuoliui buvo lemta būti legendinių Pietų Lietuvos partizanų vadų - Juozo Vitkaus - Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko - Vanago ryšininku, o jo tėvų sodyboje buvo įrengtas bunkeris - partizanų vadavietė. Čia buvo įrengta spaustuvėlė, rengiami ir spausdinami štabo dokumentai, leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis „Laisvės varpas". Enkavėdistų suimtas J. Jakavonis buvo žiauriai kankinamas Merkinėje ir Varėnoje, nuteistas 15 metų lagerio ir tremties, buvo išvežtas į Kolymos rūdynus. Netekęs sveikatos, po trylikos metų sugrįžo į Lietuvą. Prasidėjus Atgimimui, J. Jakavonis aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. 1997 metais sodyboje buvo atstatytas bunkeris. Jį nuolat lanko svečiai iš Lietuvos ir užsienio.  Prieš septynetą metų J. Jakavonis išleido knygą „Šalia mirties".
 
Gimtoji Vlados Treigienės sodyba atvira lankytojams, besidomintiems pokario istorija
 
Jo sesuo Vlada - ir dėl sveikatos, ir dėl kitokios charakterio sanklodos - savo brandžios pozicijos negali įprasminti taip viešai ir veikliai, bet jos meilė žmonėms, gimtinei ir Lietuvai, begalinis pasitikėjimas gyvenimo tėkme spinduliuoja moteriška šiluma bendraujant ir skleidžiasi jos rankdarbių spalvomis.
 

 P. S. Tik parengus šią publikaciją pasiekė žinia apie Vlados Treigienės mirtį. Tebūnie šviesus jos atminimas.
 

Naujos knygos

Skelbiame gautų leidinių sąrašus ir maloniai kviečiame skaityti.

http://www.sviesioji.lt/biblioteka.php

 
https://drive.google.com/?tab=wo&authuser=0#all