2014 m. lapkričio 28 d., penktadienis

Šiaurės šalių bibliotekų savaitė

 
2014 m. tema - TROLIAI ŠIAURĖJE


Lapkričio 10 d. 8 val. skaitykloje
Auštant.  Šiaurės literatūros puslapiai žvakių šviesoje.
Mėgstamų kūrinių ištraukas skaito mokiniai ir mokytojai.
 
Tamsiuoju metų laiku jaukiame gyvos šviesos rate skaityti, dalintis istorijomis - sena šiauriečių tradicija, jau kelinti metai gaivinama ir Lietuvoje. Šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema - troliai, mitinės kalnų būtybės, artimos mūsų kaukams. Jie minimi jau seniausiuose skandinavų tekstuose. Vieną tokių - viduramžių skaldo Eilivo Gudrunarsono  „Toro drapą“  - ir parinkome mokiniams pirmai pažinčiai su skandinavų literatūros istorija. 


2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

Mokyklų bibliotekininkų seminaras, skirtas Adelės Dirsytės 105-osioms gimimo metinėms ir žūties 60-mečiuiMarija, gelbėk krauju ir ašaromis,pasiaukojimu, pasiryžimais ir meile išpuoštą žemę.
Marija, sužadink mūsų krūtinėj milžinų galią,
išlaikyk skaisčią Tautos Dvasią,
kurią mūsų bočiai per amžius augino.
Marija, apšviesk klystančius, gelbėk
mirusius karžygius,
leiski prisikelti mūsų šventai Lietuvai,
kad kaip šviesi žvaigždė kitų tautų
tarpe šviestų,
spindėtų ir garbintų
Tavo Sūnaus ir
Tavo gailestingumą ir
meilę.
 
Amen.
 


Adelė Dirsytė, pasaulyje žinomos Sibiro kalinių maldaknygės „Marija, gelbėk mus“ autorė, įrašyta į XX a. Bažnyčios kankinių sąrašą, savo kelią pradėjo Kėdainių žemėje. Jos šviesus atminimas gimtinėje įamžintas paminklais, memorialinėmis ekspozicijomis, bet svarbiausia, kad  jis vis dar sutelkia bendraminčius apmąstyti ištikimybės pasirinktam keliui, tarnystės artimui prasmę. Šįsyk pasirinkta aktualinti šviesuolės A. Dirsytės veiklą per mokyklų bibliotekas.

2014 m. lapkričio 19 d., trečiadienis

Knygų Kalėdos


Skaitykime, dovanokime, dalinkimės!

Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ jau ketvirtą kartą keliauja per Lietuvą ir kviečia padovanoti naujų knygų šalies bibliotekoms.

„Knyga įprasmina mūsų valstybės istoriją ir tradicijas, moko svarbiausių gyvenimo vertybių. Per šias „Knygų Kalėdas“ dovanokime lietuvių autorių knygas ir pasirūpinkime, kad jos pasiektų skaitytojus tolimiausiuose šalies kampeliuose“, – sakė Prezidentė.

Gimnazijos bibliotekai labai trūksta naujų grožinės literatūros kūrinių, tačiau būsime dėkingos ir už kitokias Jūsų padovanotas knygas, kurios praturtins mūsų bibliotekos fondą ir suras savo skaitytoją.

Knygynuose galite pirkti knygas, pažymėtas akcijos lipdukais (jos pigesnės) arba galite atnešti naujas, jau perskaitytas knygas iš savo bibliotekos.

Lapkričio 10 – sausio 6 dienomis akcijos knygų su 20 proc. nuolaida ieškokite knygynuose Vaga, Pegasas, Knygų namai ir Humanitas bei prekybos tinklo IKI parduotuvėse.