2016 m. kovo 3 d., ketvirtadienis

Izraelio ambasadoriaus viešnagė


Norėdami geriau suprasti, kur einame, turime suvokti, iš kur atėjome.
Izraelio ambasadoriaus A. Maimono įrašas gimnazijos svečių knygoje
 
 
Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas, vasario 24 d. su oficialiu vizitu lankęsis Kėdainiuose, viešėjo ir mūsų gimnazijoje. Svečią domino Tolerancijos ugdymo centro veikla ir naujos partnerystės galimybės. Betarpiškas pokalbis su ambasadoriumi vyko skaitykloje, į kurią susirinko mokiniai ir mokytojai, jau keliolika metų dalyvaujantys įvairiose akcijose ir projektuose, įprasminančiuose kažkada gausios Kėdainių žydų bendruomenės atminimą.
 
Viena aktyviausių centro narių, lituanistė Asta Jakštienė, pasakojo, kad įdomiausia  dirbti buvo pačioje pradžioje, kai Tolerancijos centras nė nebuvo įsikūręs; dar tik restauruojamoje sinagogoje buvo surengta muzikinė – literatūrinė kompozicija pagal žydų poetų eiles, vėliau gimė spektaklis  pagal Anos Frank dienoraštį, nuotraukose užfiksuoti senųjų žydų kapinių antkapiai. Žydų paveldą tyrinėjantys mokytojai turėjo galimybę stažuotis Izraelyje. Ypač svarus tuometės lituanistės Danutės Muzikevičienės entuziazmas ir indėlis į respublikinį finansavimą gavusį projektą „Kad atmintų kartos“.

Šviesiojoje gimnazijoje Tolerancijos ugdymo centras įkurtas 2008 m. Centras veiklą plėtoja keliomis kryptimis: dalyvaujama akcijose ir renginiuose minint Lietuvos žydų genocido dieną, Tolerancijos dieną ir kitas atmintinas datas, taip pat toliau tęsiama mokytojų ir mokinių projektinė veikla, atminties vietų tvarkymas, klasių valandėlės, integruotos lietuvių kalbos, literatūros ir istorijos pamokos. Dėsninga, kad aktyviausiai šių darbų imasi mokytojai lituanistai ir istorikai (be jau paminėtų, V. Širka, Z. Rosteikienė, R. Adomaitienė, A. Praškevičienė, V. Savickienė).


Masinio žydų genocido vietoje  pražydo gyva menora. Vienas iš Rugsėjo 23-osios minėjimo renginių
Tolerancijos dienos minėjimas. Centre - mok. Z. Rosteikienė

Susitikimo metu Izraelio ambasadorius sakė norintis, kad tolerancijos centrų veikla neapsiribotų vien liūdnų faktų minėjimu ir istorijos studijomis; jis matantis poreikį gyvo, kūrybingo dvišalio bendravimo, į kurį per kultūrinių veiklų plėtojimą gali įsijungti visų dalykų mokytojai ir kiti bendruomenės nariai.
Primename, kad visą mėnesį skaitykloje veikia ekspozicija, pristatanti gimnazijos Tolerancijos ugdymo centro veiklą.

Gimnazijos bibliotekoje galite susipažinti su šiais mokinių ir mokytojų parengtais darbais:
 Projektai
Kitataučiai Kėdainių istorijos eigoje
Tautinių bendruomenių ir religinių konfesijų, gyvenusių Kėdainiuose nuo XVII a., laidojimo papročių analizė

Žydų bendruomenė Kėdainiuose

Kėdainių religinių bendruomenių istorija

Kad atmintų kartos
Surinkta medžiaga apie žydų bendruomenės gyvenimą iki karo: įsikūrimą Kėdainiuose, veiklą, sudaryta schema,
parodanti, kuo žydai vertėsi, pristatomi maldos namai, aptariama jų architektūra, surinktos žydų antkapinių paminklų nuotraukos, aptariami žydų laidojimo papročiai, surinkta medžiaga apie garsius Kėdainių žydus, tarp jų ir  Vilniaus Gaoną Elijahu, kuris Kėdainiuose studijavo Talmudą.Mokinių kūrybiniai darbai
Vienas iš mokinių kūrybinių darbų išspausdintas knygoje „Prakalbinta praeitis“, kurioje surinkti visos respublikos mokinių geriausi rašiniai. Mūsų gimnazijos mokinės Erikos Vitkutės darbas „Kol atmena kartos...“ parengtas po pokalbio su vieninteliu išlikusiu Kėdainių žydų bendruomenės atstovu Judeliu Ronderiu. Rašinyje, remiantis autentiškais prisiminimais, atskleidžiamas Ronderių šeimos gyvenimas Kėdainiuose ir tragiška lemtis 1941 m. vasarą. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą