2014 m. spalio 13 d., pirmadienis

Privaloma ir rekomenduojama literatūra 9-10 klasėms


Privalomos literatūros sąrašas
 
Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)
 
Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė
Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas
Gedimino laiškai (pasirinktinai) M. Daukša. Postilė. (Prakalba)
M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba) A. Baranauskas. Anykščių šilelis Maironis. Pavasario balsai
V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)
J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)
Žemaitė. Marti
J. Savickis. Kova arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos) (pasirinkta novelė)
A. Vaičiulaitis. Valentina arba I. Šeinius. Kuprelis
K. Binkis. 100 pavasarių
H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)
V. Mačernis. Po ūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai) B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka) 
A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)
J. Aputis arba R. Granauskas (1 ar 2 pasirinktos novelės)
J. Grušas. Barbora Radvilaitė arba Meilė, džiazas ir velnias
A. Mackus. Žodžiai ir raidės arba Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti kūriniai)
M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai) S. Šaltenis. Riešutų duona
J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai arba S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos
V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)  

Visuotinės literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

Graikų mitai. Sizifas. Narcizas
Sofoklis. Edipas karalius arba Antigonė
Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį, pasakojimas apie Babelio bokštą). Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)
Rolando giesmė arba Tristanas ir Izolda, arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos)
Senovės rytų poezija (pasirinktinai)
M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas (ištrauka)
V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras arba Makbetas
Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Don Žuanas arba Tartiufas
A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Vėlinės arba Konradas Valenrodas (pasirinktos ištraukos)
O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo arba Eugenija Grande
A. Platonovas arba I. Buninas (pasirinktas apsakymas)
R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis obeliskas
Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės
U. Eko (U. Eco). Rožės vardas
J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais
 
Rekomenduojamos literatūros sąrašas

Autobiografija: Žemaitė. Autobiografija, A. J. Greimas. Intelektualinė autobiografija, A. Nyka-Niliūnas. Autobiografija, 1986 (ištraukos)
K. Binkis. Atžalynas (ištraukos)
L. S. Černiauskaitė. Liučė čiuožia
Dienoraštis: A. Baranauskas. Dienoraštis, A. Nyka-Niliūnas. Dienoraščio fragmentai (ištraukos) arba S. Nėris. Dienoraštis (ištraukos)
J. Erlickas. Viršūnės ir kelnės (recenzijos pasirinktinai)
Esė: A. J. Greimas. Iš arti ir iš toli, G. Beresnevičius. Vilkų saulutė, S. Parulskis. Nuogi drabužiai, D. Kajokas. Migla Lu kalne, L. Donskis. Be pykčio (ištraukos)
R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai
B. Januševičius. 0+6 (eilėraščiai-daiktai)
A. A. Jonynas. Krioklys po ledu (poezijos rinkinys)
J. Kunčinas. Baltųjų sūrių naktis
Laiškai: M. K. Čiurlionis. Laiškai Sofijai, J. Lukša. Laiškai mylimosioms, J. Mekas. Laiškai iš Niekur (pasirinktinai)
V. V. Landsbergis. Pasakos nepasakos (eilėraščiai)
V. Misevičius. Paskendęs uostas (Jaunasis pagonis)
V. Papievis. Vienos vasaros emigrantai
J. Skablauskaitė. Liūnsargių moteris
R. Šerelytė. Balandų ratas (ištraukos)
Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės arba Nebylys

Visuotinės literatūros tekstai

D. Almond. Skeligas
Aristofanas. Debesys (ištraukos)
M. Burges. Heroinas
F. R. De Chateaubriand. Renė
G. Flaubert. Ponia Bovari
M. Haddon. Tas keistas nutikimas šuniui naktį
K. Hamsunas. Badas arba Viktorija
K. Holubitsky. Vienatvė prie Devyniasdešimties pėdų tvenkinio
V. Hugo. Paryžiaus katedra
Y. Kawabata. Sniegynų šalis
J. Kriusas. Timo Talerio lėlės
S. Lagerliof. Sakmė apie Gestą Berlingą
Laiškai: R. M. Rilke. Laiškai jaunam poetui arba Seneka. Laiškai Liucilijui (pasirinktinai)
G. De Maupassant. Novelės (pasirinktinai)
K. Mazetti. Bandykim nekalbėti apie Dievą
A. Miuntė. Knyga apie San Mikelę
G. Simenon (pasirinktas romanas)
Smėlio žmogus (vokiečių romantikų pasakos)
H. D. Toro. Voldenas, arba gyvenimas miške
O. Vaildas. Dorijano Grėjaus portretas
F. Villon, P. Verlaine, A. Rimbaut, Ch. Baudelaire (eilėraščiai pasirinktinai)

 

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą